Perhepolku tarjoaa vanhemmille tietoa ja vertaistukea lapsen ja nuoren tärkeissä kehitysvaiheissa.

Perhepolun tavoitteena on tukea perheitä verkkokurssinryhmäneuvoloiden sekä varhaiskasvatuksen ja koulun vanhempainiltojen kautta.

Perhepolku® pyrkii vahvistamaan vanhempien voimavaroja sekä vähentämään kuormittavia tekijöitä. Perhepolku pohjautuu tutkimus- ja asiantuntijatietoon ja sen tavoitteena on vähentää lasten, nuorten ja vanhempien stressiä sekä uupumusta tukemalla vanhempien itsemyötätuntoa, elämänhallinnan tunnetta sekä oman näköistä, yhdessä jaettua vanhemmuutta.

Itsemyötätunto lisää tutkitusti yksilön hyvinvointia. Se vähentää ahdistusta, masennusta ja stressiä ja vahvistaa parisuhteen vuorovaikutusta. Yhdessä jaettu vanhemmuus luo tutkitusti perustan toimivalle perheelle.

Perhepolku-ryhmiä tarjotaan osana 6kk- ja 2v-ryhmäneuvoloita sekä päiväkodin 3-5-vuotiaiden lasten vanhempainiltoja ja koulussa osana 7-luokkalaisten oppitunteja ja vanhempainiltoja.

Perhepolku®-verkkokurssi on suunniteltu tukemaan perheitä verkossa. Verkkokurssin voi tehdä itsenäisesti ja omassa tahdissa: Perhepolku®-verkkokurssi