Perhepolku tarjoaa vanhemmille tietoa ja vertaistukea lapsen ja nuoren tärkeissä kehitysvaiheissa.

Perhepolun tavoitteena on tukea perheitä verkkokurssinryhmäneuvoloiden sekä varhaiskasvatuksen ja koulun vanhempainiltojen kautta.

Perhepolku® pyrkii vahvistamaan vanhempien voimavaroja sekä vähentämään kuormittavia tekijöitä. Perhepolku pohjautuu tutkimus- ja asiantuntijatietoon ja sen taustateoriana toimii kiintymyssuhdeteoria.

Perhepolun tavoitteena on vähentää vanhempien stressiä ja uupumusta tukemalla vanhempien itsemyötätuntoa, elämänhallinnan tunnetta sekä omannäköistä, yhdessä jaettua vanhemmuutta.

Itsemyötätunto lisää tutkitusti yksilön hyvinvointia. Se vähentää ahdistusta, masennusta ja stressiä ja vahvistaa parisuhteen vuorovaikutusta. Yhdessä jaettu vanhemmuus luo tutkitusti perustan toimivalle perheelle.

Perhepolku-ryhmiä tarjotaan osana 6kk- ja 2v-ryhmäneuvoloita sekä päiväkodin 3-5-vuotiaiden lasten vanhempainiltoja ja koulussa osana 6-7-luokkalaisten oppitunteja ja vanhempainiltoja.

Perhepolku®-verkkokurssi on suunniteltu tukemaan perheitä verkossa. Perheille ilmaisen kurssin voi tehdä itsenäisesti ja omassa tahdissa: Tutustu Perhepolku®-verkkokurssiin