Neuvola

Perhepolku tarjoaa perheille tietoa ja vertaistukea osana 6kk- ja 2v-ryhmäneuvolatoimintaa. Perhepolku-ryhmäneuvolat voidaan toteuttaa neuvoloissa ja perhekeskuksissa monialaisena yhteistyönä.

Perhepolun tavoitteena on perheiden tukeminen ennalta ehkäisevästi osana ryhmäneuvolatoimintaa. Perhepolun taustateoriana toimii kiintymyssuhdeteoria ja sen tavoitteena on vahvistaa vanhempien itsemyötätuntoa, yhdessä jaettua vanhemmuutta sekä perheen voimavaraisuutta.

Perhepolku toteutetaan kertaluonteisena ryhmänä 6kk- ja 2v-ryhmäneuvoloiden yhteydessä. Se on tarkoitettu molemmille vanhemmille. Osana ryhmäneuvolatoimintaa vanhemmuuden ja perheen tuki tavoittaa kaikki neuvolapalveluita käyttävät perheet. Perhepolku-ryhmäneuvoloita voidaan ohjata sekä lähi- että etäryhminä.

Perhepolku voidaan toteuttaa neuvoloissa monialaisena yhteistyönä. Menetelmä perustuu dialogiseen ohjaukseen eli tasavertaiseen keskusteluun. Perhepolku-ryhmäneuvoloista perheet voidaan tarvittaessa ohjata yksillöllisen jatkotukeen Vanhemmuuden tuen tarve -lomakkeen kautta.

Perhepolku-ryhmäneuvolat

Perhepolku-ryhmien tavoitteena on tarjota tukea vanhemmille omaan jaksamiseen, vanhemmuuteen, parisuhteeseen ja perhe-elämään. Se kokoaa yhteen lapsen kuhunkin ikävaiheeseen liittyvän tutkimus- ja asiantuntijatiedon ja kannustaa perheitä oman hyvinvointinsa pohdintaan sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Ryhmän tavoitteena on myös vahvistaa perheiden tukiverkostoa.

Perhepolku-ryhmäneuvolat koostuvat lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvien asioiden lisäksi kolmesta vanhemmuuden tueksi suunnitellusta teemasta.

Perhepolku 6kk -ryhmäneuvola

  • Oma jaksaminen
  • Parisuhde
  • Lapsuuden mallit

Perhepolku 2v -ryhmäneuvola 

  • Tahtoikä
  • Vanhemmuuden haastavat tunteet
  • Toimivan perheen vuorovaikutus

Työkalu ohjaajille

Perhepolku-ryhmäneuvolat tarjoaa mallin toteuttaa monialaista yhteistyötä neuvoloissa ja perhekeskuksissa. Perhepolku 6kk- ja 2v-ryhmäneuvolat korvaavat yksilökäynnit, mikä lisää työntekijöiden resursseja. Asiantuntijoiden suosituksen mukaan kahden ryhmäneuvolan rinnalla muut neuvolakäynnit on hyvä säilyttää yksilökäynteinä.

Neuvoloiden terveydenhoitajat voivat ohjata Perhepolku-ryhmäneuvoloita yksin tai yhdessä monitoimijaisen työparin, kuten varhaiskasvatuksen, seurakunnan tai järjestön työntekijän kanssa. Perhepolku-ryhmäneuvoloiden ohjaaminen edellyttää ohjaajakoulutuksen käymistä.

Perhepolkuun kuuluu sekä ohjaajan opas että perheille jaettava materiaali. Perhepolulla jokainen perhe saa tutkimus- ja asiantuntijatietoon pohjaavan materiaalin ja mahdollisuuden tukiverkoston rakentamisen lähialueen perheiden kanssa. 

Perhepolku-ohjaajakoulutuksia järjestetään ympäri Suomea sekä lähikoulutuksina että etäyhteydellä. Ennalta ehkäisevän vanhemmuuden ja perheiden tuesta kiinnostunut kunta voi tilata koulutuksen omaan kuntaansa. Lisää koulutuksista

Tällä hetkellä Suomessa on reilu 800 koulutettua Perhepolku-ohjaajaa (6kk & 2v). Koulutettuja ohjaajia on mm. Espoossa, Vantaalla, Tampereella, Porvoossa, Keravalla, Tuusulassa, Järvenpäässä, Lahdessa, Lohjalla, Kittilässä, Liedossa, Naantalissa, Siuntiossa, Raaseporissa, Sipoossa, Askolassa, Mäntsälässä, Nurmijärvellä, Loviisassa, Hangossa, Karviaisissa ja Kokkolassa.

Katso Perhepolun esittelyvideo:

Lue Perhepolusta tehty Terveydenhoitaja-lehdessä keväällä 2022 julkaistu artikkeli Perhepolku tarjoaa tukea itsemyötätuntoon.

Kehitystyö

Perhepolku on väitöskirjatutkija Tellervo Uljaan kehittämä ja LAPE-hankkeessa (Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma 2016-2018) pilotoima ennalta ehkäisevä vanhemmuuden ja perheen tuen menetelmä osaksi puoli- ja kaksivuotisryhmäneuvoloita.

Menetelmän kehittäjä ja kouluttaja, väitöskirjatutkija Tellervo Uljas​ tutkii väitöskirjassaan vanhemmuutta ja itsemyötätuntoa sekä vanhemmuusryhmissä tapahtuvaa vanhempien itsemyötätunnon kehitystä. Väitöskirjatutkimuksen ensimmäinen vertaisarvioitu tutkimusartikkeli julkaistiin Perhe- ja pariterapialehdessä toukokuussa 2021 otsikolla Vanhemmuusryhmät vanhempien itsemyötätunnon vahvistajana

Perhepolku® on rekisteröity tavaramerkki. 

Perhepolku 6kk & 2v -materiaalien kehitystyössä ovat olleet mukana kommentoimassa ja jakamassa asiantuntemustaan:

Sari Leppälä, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, Porvoon Perhekeskuksen neuvola, kouluterveydenhuolto Ilolan ja Kerkkoon koulu, Porvoo

Kaisa Malinen, perhepsykologian dosentti, asiantuntija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jukka Mäkelä, lääketieteen lisensiaatti, lastenpsykiatrian erikoislääkäri, VET lastenpsykoterapeutti, Theraplay-vuorovaikutusterapian kouluttaja, erityisasiantuntija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Eliisa Roine, väitöskirjatutkija lääketieteen laitoksella, Itä-Suomen yliopisto, Porvoon Lapsi- ja perhepalveluiden ennaltaehkäisevien palveluiden palvelupäällikkö

Pilotointi

Perhepolkua pilotoitiin keväällä 2017 Porvoon ketteränä kokeiluna nimellä Vanhemmuusvalmennus. Pilottiryhmiin osallistui yhteensä 38 vanhempaa. Pilotissa vanhemmat arvioivat menetelmän  hyödylliseksi ja ryhmien sisällöt tärkeiksi. Vanhemmat suosittelivat ryhmiä toisille vanhemmille ja kokivat ryhmien tarjoaman keskustelun ja vertaistuen erityisen merkityksellisenä.

Perhepolun ohjaajakoulutusta pilotoitiin syksyllä 2017 sekä keväällä 2018. Pilottiohjaajakoulutuksia järjestettiin yhteensä seitsemän, joista viisi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella, yksi Lohjalla ja yksi Sipoossa. Pilottiohjaajakoulutuksiin osallistui 80 neuvolan tai perhekeskuksen työntekijää. Pilottiohjaajakoulutusten palaute oli kiittävää. Menetelmä koettiin toimivaksi ja tärkeäksi ja sen arvioitiin sopivan osaksi neuvolatyötä.

Perhepolku-materiaalit julkaistiin elokuussa 2018. Vanhemmuusryhmien (perhevalmennus ja Perhepolku) roolia vanhempien itsemyötätunnon vahvistajana kartoittava väitöstutkimus käynnistyi syksyllä 2018.

Oppilaitosyhteistyö

Keväällä 2019 Perhepolku 6kk & 2v -ohjaajakoulutusta pilotoitiin osana terveydenhoitajaopintoja Laurea-ammattikorkeakoulun Tikkurilan kampuksella Vantaalla. Piltointi jatkuu vuoteen 2021, jonka jälkeen siitä julkaistaan tutkimusraportti.

Lauran Perhepolku 6kk & 2v -ohjaajakoulutuskurssin pilotoinnista osana terveydenhoitajaopintoja ovat vastanneet lehtorit Anne-Hiller Ikonen ja Riikka Ketonen.

Pilotoinnin ensimmäisiä tuloksia on luettavissa Laurea Journal -verkkolehdessä julkaistussa artikkelissa: Vanhemmuusvalmennus -ohjaajakoulutuksen pilotointi osaksi terveydenhoitajakoulutusta

Perhepolun kehitystyön tarkoituksena on laajentua tulevaisuudessa neuvolan ja varhaiskasvatuksen lisäksi myös koulun vanhempainiltoihin lapsen ja nuoren tärkeisiin kehitys- ja siirtymäkohtiin. Tavoitteena on, että perheiden ja vanhemmuuden tuki voisi kulkea kaikkien perheiden rinnalla lapsen kasvaessa neuvolasta kohti täysi-ikäisyyttä.