Koulu

Perhepolku pyrkii vahvistamaan nuoren ja hänen perheensä itsemyötätuntoa sekä jaksamista Perhepolku-oppituntien ja vanhempainiltojen kautta. Perhepolku-oppitunnit ja vanhempainillat voidaan toteuttaa kouluissa monialaisena yhteistyönä.

Perhepolku on väitöskirjatutkija Tellervo Uljaan kehittämä ja LAPE-hankkeessa (Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma 2016-2018) pilotoima vanhemmuuden ja perheen tuen menetelmä alun perin osaksi 6kk- ja 2v-ryhmäneuvoloita. Pilotoinneista saadun myönteisen palautteen johdosta mallista on kehitetty edelleen varhaiskasvatuksen sekä koulun puolelle Perhepolku-vanhempaillat sekä lapsille ja nuorille omat osuutensa.

Perhepolku-menetelmän tavoitteena on tukea lapsia, nuoria ja heidän perheitään ennaltaehkäisevästi tiedon sekä vertaistuen kautta. Perhepolku pohjautuu kiintymyssuhdeteoriaan ja sen tavoitteena on vahvistaa perheiden hyvinvointia tukemalla lasten, nuorten ja vanhempien voimavaraisuutta. Perhepolku pyrkii vähentämään perheissä koettua stressiä ja uupumusta vahvistamalla lasten, nuorten ja vanhempien itsemyötätuntoa sekä myötätuntoista vuorovaikutusta päiväkodissa, koulussa ja kotona. Perhepolku perustuu dialogiselle ohjaukselle eli tasavertaiselle keskustelulle.

Perhepolku 7lk -oppitunnit

Perhepolku 7lk -oppitunteja voivat ohjata ohjaajakoulutuksen käyneet 7-luokkalaisten opettajat/luokanvalvojat yhdessä oppilashuoltoryhmän työntekijöiden kanssa tai seurakunnan ja järjestöjen nuorisotyöntekijöiden kanssa. Oppitunnit voidaan pitää esimerkiksi osana terveystiedon tai luokanvalvojan tunteja. Perhepolku 7lk -oppituntentien teemat ovat:

  • Oma jaksaminen
  • Haastavat tunteet
  • Itsemyötätunto
  • Myötätunto
  • Omat arvot

Perhepolku-oppituntien jälkeen oppilaat täyttävät Oppilaan tuen tarve -lomakkeen, jonka avulla oppilaat voidaan ohjata tarpeen mukaan oppilashuoltoryhmän kautta yksilöllisen jatkotuen piiriin. Myös oppimiskeskusteluissa voidaan hyödyntää Oppilaan tuen tarve -lomaketta.

Perhepolku 7lk -vanhempainilta

Perhepolku 7lk -vanhempainillan teemana ovat: Nuoren haastavat tunteet ja itsemyötätunto. Vanhempainillan tavoitteena on tarjota huoltajille tietoa, tukea ja välineitä nuoren haastavien tunteiden kohtaamiseen ja käsittelyyn sekä nuoren ja hänen perheensä jäsenten itsemyötätunnon ja jaksamisen vahvistamiseen.

Hiidenkiven peruskoulun 6-7-luokkalaisille ja heidän huoltajilleen syksyllä 2021 toteutetussa pilotoinnissa vanhemmat kokivat vanhempainillan sisällön tärkeänä ja hyödyllisenä. Oppilaiden kokemuksissa nousivat esiin oppituntien hyödyllisyys ja tärkeys sekä toisten nuorten vertaistarinoiden merkitys. Perhepolku 7lk -mallin pilotointi jatkuu keväällä 2023.

Perhepolku 7lk -ohjaajakoulutus

Ohjaajakoulutuksen hinta on 150 €/hlö (+alv). Hinta sisältää sähköisen ohjaajan materiaalin Perhepolku 7lk -vanhempainiltojen sekä -oppituntien ohjaukseen. Koulutukseen voivat osallistua 7-luokkalaisten opettajat, oppilashuoltoryhmän työntekijät, järjestöjen ja seurakuntien työntekijät sekä kaikki muut nuorten parissa työskentelevät. Koulutus antaa pätevyyden ohjata Perhepolku 7lk -vanhempainiltoja ja -oppitunteja monialaisena yhteistyönä osana koulun arkea. Perhepolku-menetelmän tavoitteena on tarjota kouluille myös väline myötätuntoisen vuorovaikutuskulttuurin rakentamiseen kodin ja koulun välillä sekä kahdenkeskisissä kohtaamisissa oppilaan kanssa ja koko luokkayhteisönä.

Perhepolku 7lk -etävanhempainilta omaan kuntaan?

Kunta voi tilata halutessaan etänä toteutettavan vanhempainillan 7-luokkalaistensa huoltajille. Vanhempainilta järjestetään etäyhteydellä Teamsilla (klo 18-19.30) ja huoltajat voivat osallistua siihen anonyymisti. Vanhempainillan ohjaa väitöskirjatutkija ja Perhepolun kehittäjä Tellervo Uljas. Vanhempainiltoja voi tiedustella: tellervo.uljas (at) perhepolku.fi.

Tellervo Uljas tutkii Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen väitöskirjassaan vanhemmuutta ja itsemyötätuntoa. Ensimmäinen tutkimusartikkeli julkaistiin Perhe- ja pariterapialehdessä keväällä 2021: Vanhemmuusryhmät vanhempien itsemyötätunnon vahvistajana

Perhepolku 7lk -mallin ohjausryhmä

Koulupuolen Perhepolku 7lk -mallin kehitystyötä linjaa ohjausryhmä. Perhepolku 7lk -ohjausryhmä koostuu laaja-alaisesta asiantuntijaryhmästä. Kehitystyöstä vastaa väitöskirjatutkija ja Perhepolun kehittäjä Tellervo Uljas.

Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri, THL

Saija Benjamin, nuorisotutkija, Helsingin yliopisto

Micaela Romantschuk, toiminnanjohtaja, Hem och skola

Johanna Savola, Helsingin koillisen oppilashuollon aluevastaava

Riikka Ketonen, lehtori, Laurea

Heikki Turkka, tiimipäällikkö, Aseman lapset

Liisa Välilä, asiantuntija, kasvatus ja perheasiat, Kirkkohallitus

Terhi Rapeli, hankepäällikkö, Yhden vanhemman perheen liitto

Perhepolku 7lk -mallin pilotointi jatkuu keväällä 2023. Pilotoinnin jälkeen kehitetään edelleen Perhepolku 7lk -ohjaajan ja -oppilaiden materiaaleja.