Koulu

Perhepolku pyrkii vahvistamaan nuoren ja hänen perheensä itsemyötätuntoa sekä jaksamista Perhepolku-teemapäivien ja vanhempainiltojen kautta. Perhepolku-teemapäivät ja -vanhempainillat voidaan toteuttaa kouluissa monialaisena yhteistyönä.

Perhepolku on väitöskirjatutkija Tellervo Uljaan kehittämä ja LAPE-hankkeessa (Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma 2016-2018) pilotoima vanhemmuuden ja perheen tuen menetelmä alun perin osaksi 6kk- ja 2v-ryhmäneuvoloita. Pilotoinneista saadun myönteisen palautteen johdosta mallista on kehitetty edelleen varhaiskasvatuksen sekä koulun puolelle Perhepolku-vanhempainillat sekä lapsille ja nuorille omat osuutensa.

Perhepolku-menetelmän tavoitteena on tukea lapsia, nuoria ja heidän perheitään ennaltaehkäisevästi tiedon sekä vertaistuen kautta. Perhepolku pohjautuu kiintymyssuhdeteoriaan ja sen tavoitteena on vahvistaa perheiden hyvinvointia tukemalla lasten, nuorten ja vanhempien voimavaraisuutta. Perhepolku pyrkii vähentämään perheissä koettua stressiä ja uupumusta vahvistamalla lasten, nuorten ja vanhempien itsemyötätuntoa sekä myötätuntoista vuorovaikutusta päiväkodissa, koulussa ja kotona. Perhepolku perustuu dialogiselle ohjaukselle eli tasavertaiselle keskustelulle.

Perhepolku 7-9lk -teemapäivät & vanhempainillat

Perhepolku 7-9lk -teemapäiviä ja -vanhempainiltoja voivat ohjata kaikki ohjaajakoulutuksen käyneet 7-9-luokkalaisten opettajat, koulun oppilashuoltoryhmän työntekijät sekä seurakunnan, kunnan ja järjestöjen nuorisotyöntekijät. Teemapäivä ja vanhempainilta voidaan järjestää vuosittain aina kullekin ikäluokalle ja heidän huoltajilleen. Oppilaille suunniteltuja materiaaleja voi hyödyntää myös halutessaan osana oppitunteja.

Perhepolku 7-9lk -teemapäivät ja -vanhempainillat:

  • 7lk: Haastavat tunteet & itsemyötätunto
  • 8lk: Arjen hallinta & omat arvot
  • 9lk: Oma jaksaminen & myötätunto

Pilotointi

Hiidenkiven peruskoulun 6-7-luokkalaisille ja heidän huoltajilleen syksyllä 2021 toteutetussa pilotoinnissa vanhemmat kokivat vanhempainillan sisällön tärkeänä ja hyödyllisenä. Oppilaiden kokemuksissa nousivat esiin oppituntien hyödyllisyys ja tärkeys sekä toisten nuorten vertaistarinoiden merkitys. Perhepolku 7lk -mallin pilotointi jatkuu keväällä 2023.

Perhepolku-vanhempainiltoja on pilotoitu lisäksi Itä-Uudellamaalla (2021) ja Espoossa (2023). Vanhempien palaute vanhempainilloista on ollut erittäin kiittävää. Vanhempainiltojen sisältö koettiin tärkeäksi ja hyödylliseksi ja vanhemmat suosittelivat vanhempainiltaa toisille vanhemmille.

Perhepolku 7-9lk -ohjaajakoulutus

Ohjaajakoulutuksen hinta on 150 €/hlö (+alv). Hinta sisältää sähköisen ohjaajan materiaalin Perhepolku 7-9lk -teemapäivien ja -vanhempainiltojen ohjaukseen. Koulutukseen voivat osallistua 7-9-luokkalaisten opettajat, oppilashuoltoryhmän työntekijät, järjestöjen ja seurakuntien työntekijät sekä kaikki muut nuorten parissa työskentelevät. Koulutus antaa pätevyyden ohjata Perhepolku 7-9lk -teemapäiviä ja -vanhempainiltoja monialaisena yhteistyönä osana koulun arkea.

Perhepolku-menetelmän tavoitteena on tarjota kouluille väline myötätuntoisen vuorovaikutuskulttuurin rakentamiseen kodin ja koulun välillä sekä kahdenkeskisissä kohtaamisissa oppilaan kanssa ja koko luokkayhteisönä.

Perhepolku 7-9lk -etävanhempainilta omaan kuntaan?

Kunta voi tilata halutessaan etänä toteutettavan vanhempainillan 7-9-luokkalaistensa huoltajille. Vanhempainilta järjestetään etäyhteydellä Teamsilla (klo 18.00-19.00) ja huoltajat voivat osallistua siihen anonyymisti. Vanhempainillan ohjaa väitöskirjatutkija, Perhepolun kehittäjä Tellervo Uljas. Vanhempainiltoja voi tiedustella: tellervo.uljas (at) perhepolku.fi.

Tellervo Uljas tutkii Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen väitöskirjassaan vanhemmuutta ja itsemyötätuntoa. Ensimmäinen tutkimusartikkeli julkaistiin Perhe- ja pariterapialehdessä keväällä 2021: Vanhemmuusryhmät vanhempien itsemyötätunnon vahvistajana

Perhepolku 7-9lk -mallin ohjausryhmä

Koulupuolen Perhepolku 7-9lk -mallin kehitystyötä linjaa ohjausryhmä. Perhepolku 7-9lk -ohjausryhmä koostuu laaja-alaisesta asiantuntijaryhmästä. Kehitystyöstä vastaa väitöskirjatutkija ja Perhepolun kehittäjä Tellervo Uljas.

Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Saija Benjamin, nuorisotutkija, Helsingin yliopisto

Micaela Romantschuk, toiminnanjohtaja, Hem och skola

Johanna Savola, Helsingin koillisen oppilashuollon aluevastaava

Riikka Ketonen, lehtori, Laurea

Heikki Turkka, tiimipäällikkö, Aseman lapset

Liisa Välilä, asiantuntija, kasvatus ja perheasiat, Kirkkohallitus

Terhi Rapeli, toiminnanjohtaja, Yhden vanhemman perheen liitto