Perhepolku-malli

Monialaisena yhteistyönä toteutettava Perhepolku tarjoaa perheille tietoa ja vertaistukea osana ryhmäneuvolatoimintaa sekä päiväkodin ja koulun vanhempainiltoja ja arkea. Osana olemassa olevia rakenteita Perhepolulla voidaan tarjota tukea perheiden jaksamiseen ja hyvinvointiin lisäämättä työntekijöiden työaikaa.

Perhepolku on väitöskirjatutkija Tellervo Uljaan kehittämä ja LAPE-hankkeessa (Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma 2016-2018) pilotoima menetelmä, jonka tavoitteena on tukea vanhemmuutta ja perheitä ennaltaehkäisevästi tutkimus- ja asiantuntijatiedon sekä vertaistuen kautta. 

Perhepolun taustateoriana toimii kiintymyssuhdeteoria. Perhepolku perustuu dialogiselle ohjaukselle ja sen tavoitteena on vahvistaa perheiden hyvinvointia ja jaksamista tukemalla perheiden voimavaraisuutta, vanhempien itsemyötätuntoa, elämänhallinnan tunnetta sekä omannäköistä, yhdessä jaettua vanhemmuutta. Itsemyötätunto lisää tutkitusti yksilön hyvinvointia. Se vähentää ahdistusta, masennusta ja uupumusta.

Työkalu perheiden monialaiseen tukemiseen

Perhepolku antaa perhekeskuksen, varhaiskasvatuksen ja koulun työntekijöille työkalun monialaisen yhteistyön toteuttamiseen perheiden tukemiseksi. Monialaista yhteistyötä voidaan tehdä kaikkien lapsia ja nuoria tukevien tahojen kanssa, kuten esimerkiksi järjestöjen, seurakunnan lapsi- ja perhetyön sekä nuorisotyön ja kunnan nuorisotyön kanssa. Perhepolku-ryhmäneuvoloita ja -vanhempainiltoja voi ohjata Perhepolku-ohjaajakoulutuksen jälkeen yksin tai yhdessä monialaisen työparin kanssa. 

Perhepolku-mallilla voidaan tarjota perheille tukea Perhepolku 6kk ja 2v -ryhmäneuvoloiden, päiväkodin 3-5-vuotiaiden lasten vanhempien vanhempainiltojen sekä yläkoulun 7-9-luokkalaisten vanhempien vanhempainiltojen kautta. Varhaiskasvatuksen mallista löytyvät lisäksi 3-5-vuotiaiden lapsiryhmälle suunnittellut sisällöt ja yhdessä vanhemman kanssa kierrettävät tehtäväpolut. Koulun malli sisältää myös 7-9-luokkalaisille suunnitellut teemapäivät sekä oppilaan ja vanhemman yhteiset kotitehtävät. Varhaiskasvatuksen puolella Perhepolun teemojen käsittelyä voidaan jatkaa vasu-keskusteluissa ja koulun puolella oppimiskeskusteluissa.

Kertaluonteiset Perhepolku-ryhmäneuvolat ja -vanhempainillat toimivat myös palveluohjauksen välineenä. Perhepolulla vanhemmat ja oppilaat täyttävät tuen tarvetta kartoittavat lomakkeet, joiden avulla vanhemmat ja oppilaat voidaan ohjata tarvittaessa myös yksilöllisen jatkotuen piiriin. 

Perhepolku-ryhmäneuvoloiden ja -vanhempainiltojen sisällöt

6 kk: Oma jaksaminen, parisuhde & lapsuuden mallit

2 v: Tahtoikä, vanhemmuuden haastavat tunteet &toimivan perheen vuorovaikutus

3-5 v: 1) Leikki-ikäisen tunnetaidot & vanhempana jaksaminen 2) Haastavat tunteet & myötätuntoinen vanhemmuus sekä 3) Arjen hallinta & riittävän hyvä vanhemmuus

7-9 lk: 1) Haastavat tunteet & itsemyötätunto, 2) Elämänhallinta & myötätunto sekä 3) Nuoren jaksaminen & omat arvot

Luonnos Perhepolku-ryhmien tulevaisuudesta (Kuvio: Tellervo Uljas)

Perhepolku-ohjaajakoulutukset

Perhepolku-ohjaajakoulutus antaa pätevyyden kyseisen ikäluokan Perhepolku-ryhmien ohjaukseen. Koulutus kestää päivän (klo 9-16) ja sen hinta on 150 €/hlö (+alv). Hinta sisältää sähköisen ohjaajan materiaalin sekä diat Perhepolku-ryhmien ohjaukseen. Suomessa on yhteensä yli 900 koulutettua Perhepolku-ohjaajaa. Täällä lisää tietoa ohjaajakoulutuksista: Perhepolku-ohjaajakoulutukset

Perhepolku -verkkokurssi

Ryhmätoiminnan lisäksi perheille voidaan tarjota tukea myös verkossa itsenäisesti toteutettavan Perhepolku-verkkokurssin (3 krt) kautta.

Perhepolku-verkkokurssi pyrkii vahvistamaan vanhempien itsemyötätuntoa sekä parisuhteen ja perheen myötätuntoista vuorovaikutusta. Itsemyötätunto on merkittävä tekijä yksilön hyvinvoinnin kannalta. Se tukee myös parisuhteen myönteistä vuorovaikutusta ja lapsen tasapainoista kehitystä. 

Perhepolku-verkkokurssista löytyvät versiot pikkulapsiperheelle (0-6v) sekä koululaisen (7-11v) ja teini-ikäisen (12-16v) perheille. Hyvinvointialueet voivat ostaa halutessaan lisenssin verkkokurssin tarjoamiseksi alueensa lasten ja nuorten perheille. Perheille verkkokurssi on ilmainen. Kursseista on saatavilla myös ruotsinkieliset versiot. Pikkulapsiperheen verkkokurssista on saatavilla myös englanninkielinen versio.

Perhepolun tutkimus- ja kehitystyö

Perhepolun kehittäjä ja kouluttaja Tellervo Uljas tutkii väitöskirjassaan vanhemmuutta ja itsemyötätuntoa. Väitöskirjan ensimmäinen tutkimusartikkeli julkaistiin Perhe- ja pariterapialehdessä keväällä 2021. Tutkimuksessa vanhemmuusryhmät (Perhepolku ja perhevalmennus) näyttäytyivät vanhempien kuvauksissa merkittävänä itsemyötätunnon vahvistajana. Artikkeli on luettavissa täällä: https://perhepolku.fi/wp-content/uploads/2021/05/vanhemmuusryhmat-vanhempien-itsemyotatunnon-vahvistajana.pdf

Vantaan Laureassa pilotoitiin (2019-2021) Perhepolku 6kk&2v -ohjaajakoulutuskurssia osana terveydenhoitajaopintoja. Toimintaa jatketaan ja sitä on laajennettu Laurean muihin toimipisteisiin. Perhepolku 3-5v -ohjaajakoulutuskurssia pilotoidaan (2022-2023) Jyväskylän varhaiskasvatuksen opiskelijoille sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoille. Perhepolku-ohjaajakoulutuskursseja (6kk, 2v & 3-5v) pilotoidaan Tampereen ammattikorkeakoulussa (2023-2024) osana terveydenhoitajaopintoja.

Lisää tietoa Perhepolusta ja ohjaajakoulutuksista:

Tellervo Uljas

Kehittäjä ja kouluttaja, Perhepolku

Väitöskirjatutkija, Jyväskylän yliopisto

tellervo.uljas@perhepolku.fi 

045 201 5595