Ammattilaisille

Perhepolun tavoitteena on tukea perheitä ennalta ehkäisevästi tiedon ja vertaistuen kautta. Perhepolku pohjautuu tutkimus- ja asiantuntijatietoon ja sen tavoitteena on vahvistaa perheiden hyvinvointia tukemalla lasten, nuorten ja vanhempien voimavaraisuutta ja itsemyötätuntoa.

Perhepolku pyrkii vähentämään perheissä koettua stressiä ja uupumusta vahvistamalla lasten, nuorten ja vanhempien itsemyötätuntoa sekä myötätuntoista vuorovaikutusta päiväkodissa, koulussa ja kotona. Perhepolku perustuu dialogiselle ohjaukselle eli tasavertaiselle keskustelulle.

Monialainen työmenetelmä

Perhepolku tarjoaa neuvoloiden, perhekeskusten, varhaiskasvatuksen, koulujen, järjestöjen sekä kunnan ja seurakunnan lapsi- ja perhetyöntekijöille monialaisen perheiden tuen menetelmän. Perhepolku-ryhmistä perheet voidaan ohjata Tuen tarve -lomakkeen avulla myös tarpeen mukaan jatkotuen piiriin.

Perhepolku pyrkii tukemaan perheitä 6kk- ja 2v-ryhmäneuvoloiden sekä 3-5v-vuotiaiden lapsiryhmän ja 7-luokkalaisten vanhempainiltojen kautta. Lisäksi Perhepolun tavoitteena on tukea 3-5v-vuotiaita lapsia päiväkodissa järjestettävien lasten osuuksien ja vanhemman kanssa kierrettävien tehtäväpolkujen kautta. Koulussa 7-luokkalaisille pyritään tarjoamaan tukea lisäksi oppituntien kautta.

Neuvola

Perhepolku 6kk&2v -malli

Varhaiskasvatus

Perhepolku 3-5v -malli

Koulu

Perhepolku 7lk -malli