Ohjaajakoulutus

Perhepolku-ohjaajakoulutuksia järjestetään ympäri Suomea sekä lähikoulutuksina että etäyhteydellä. Ennalta ehkäisevän vanhemmuuden ja perheiden tuesta kiinnostunut hyvinvointialue/kunta voi tilata koulutuksen omaan kuntaansa. 

Kunta/Hyvinvointialue voi koota ohjaajakoulutukseen alueeltaan monialaisen osallistujatiimin. Koulutuksesta kiinnostuneet lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä kanssa työskentelevät työntekijät voivat ilmoittautua myös itse suoraan mukaan koulutuksiin.

Yhteen lähikoulutusryhmään mahtuu kerralla 12-15 osallistujaa ja etäryhmään 20-25 osallistujaa.

Perhepolku 6kk&2v -ohjaajakoulutus

Suositus: koulutetaan kaikki alueen neuvoloiden terveydenhoitajat ja heille mahdollisuuksien mukaan ohjaajapareiksi esim. perheohjaajia, kotipalvelun työntekijöitä, varhaiskasvatuksen, järjestöjen ja seurakunnan lapsi- ja perhetyöntekijöitä

Päivän koulutus: (klo 9-16), hinta 150 €/hlö (+alv)

Hinta sisältää sähköiset ohjaajan materiaalit sekä etä- ja lähiohjauksessa käytettävät diat.

Pätevyys: koulutus antaa pätevyyden ohjata Perhepolku 6kk&2v -ryhmäneuvoloita monialaisena yhteistyönä neuvoloissa ja perhekeskuksissa.

Perhepolku 6kk & 2v -ohjaajan oppaat:

Syksyn 2024 Perhepolku 6kk&2v -etäohjaajakoulutukset:

ke 4.9.2024  klo 9-16 Perhepolku 6kk&2v -ohjaajakoulutus

Ilmoittaudu/kysy koulutuksista sähköpostitse: tellervo.uljas (at) perhepolku.fi

Koulutus antaa

 • työkalun perheiden tukemiseen monialaisena yhteistyönä osana 6kk- ja 2v-ryhmäneuvoloita.
 • mahdollisuuden tarjota ennalta ehkäisevää vanhemmuutta ja perheitä tukevaa tietoa sekä vertaistukea kaikille neuvolapalveluita käyttäville perheille.
 • lisää työntekijöiden resursseja ryhmäneuvoloiden korvatessa puoli- ja kaksivuotisyksilökäynnit.

Tällä hetkellä Suomessa on yli 750 koulutettua Perhepolku 6kk&2v -ohjaajaa. Koulutettuja ohjaajia on Espoossa, Vantaalla, Tampereella, Hämeenlinnassa, Porvoossa, Keravalla, Tuusulassa, Järvenpäässä, Lahdessa, Lohjalla, Kittilässä, Inarissa, Liedossa, Naantalissa, Siuntiossa, Raaseporissa, Sipoossa, Askolassa, Mäntsälässä, Nurmijärvellä, Loviisassa, Hangossa, Karviaisissa ja Kokkolassa.

Perhepolku-mallia on pilotoitu Perhepolku 6kk -ryhmäneuvoloiden osalta mm. Vantaalla, Tampereella, Nokialla, Porvoossa, Lohjalla, Lahdessa, Karkkilassa ja Kokkolassa sekä Perhepolku 2v -ryhmäneuvloiden osalta Tuusulassa ja Keravalla.

Perhepolku 3-5v -ohjaajakoulutus

Suositus: koulutetaan kaikki 3-5v-lapsiryhmissä työskentelevät varhaiskasvatuksen työntekijät ja heille mahdollisuuksien mukaan ohjaajapareiksi esim. neuvolan terveydenhoitajia, perheohjaajia, kotipalvelun työntekijöitä, järjestöjen ja seurakunnan lapsi- ja perhetyöntekijöitä

Päivän koulutus:  (klo 9-16), hinta 150 €/hlö (+alv)

Hinta sisältää sähköiset ohjaajan materiaalit sekä etä- ja lähiohjauksessa käytettävät diat.

Pätevyys: koulutus antaa pätevyyden ohjata Perhepolku 3-5v -vanhempainiltoja, lasten osuuksia sekä tehtäväpolkuja monialaisena yhteistyönä osana varhaiskasvatuksen arkea.

Perhepolku 3-5v -ohjaajan opas:

Syksyn 2024 Perhepolku 3-5v-ohjaajakoulutukset:

ti 3.9.2024 klo 9-16 Perhepolku 3-5v -ohjaajakoulutus (etänä)

Ilmoittaudu/kysy koulutuksista sähköpostitse: tellervo.uljas (at) perhepolku.fi

Koulutus antaa

 • työkalun perheiden kohtaamiseen ja tukemiseen varhaiskasvatuksen arjessa monialaisena yhteistyönä.
 • menetelmän päiväkodin ja kodin välisen yhteistyön vahvistamiseksi.
 • työkalun päiväkotiryhmän lasten sekä vanhempien vuorovaikutuksen ja yhteistyön tueksi.
 • mahdollisuuden tarjota ennalta ehkäisevää vanhemmuutta ja perheitä tukevaa tietoa sekä vertaistukea kaikille varhaiskasvatuspalveluita käyttäville perheille.

Varhaiskasvatuksen puolella Perhepolku 3-5v-vanhempainiltoja on pilotoitu Porvoossa, Lohjalla ja Naantalissa.

Perhepolku 7-9lk -ohjaajakoulutus

Suositus: koulutetaan kaikki 7.-9. luokan luokanvalvojat ja heille mahdollisuuksien mukaan ohjaajapareiksi esim. oppilashuoltoryhmän työntekijöitä, järjestöjen ja seurakunnan ja kunnan nuorisotyöntekijöitä.

Päivän etäkoulutus: (klo 9-16), hinta 150 €/hlö (+alv)

Hinta sisältää sähköiset ohjaajan materiaalit sekä etä- ja lähiohjauksessa käytettävät diat.

Pätevyys: koulutus antaa pätevyyden ohjata Perhepolku 7-9lk -teemapäiviä ja -vanhempainiltoja monialaisena yhteistyönä kouluissa.’

Perhepolku 7-9lk -ohjaajan opas:

Syksyn 2024 Perhepolku 7-9lk -etäohjaajakoulutukset:  

Ilmoittaudu/kysy koulutuksista sähköpostitse: tellervo.uljas (at) perhepolku.fi

Koulutuksen tavoitteena on antaa

 • Työkalu oppilaiden ja perheiden jaksamisen, itsemyötätunnon ja voimavarojen tukemiseen ja kohtaamiseen osana koulun arkea (teemapäivät ja toiminnalliset vanhempainillat).
 • Menetelmä koulun ja kodin yhteistyön vahvistamiseksi.
 • Työtapa monialaisen yhteistyön toteuttamiseksi ja vahvistamiseksi koulussa.

Perhepolku 7-9lk -mallia on pilotoitu Helsingissä, Espoossa ja Itä-Uudellamaalla.

Osaamisen täydentäminen

Mikäli koulutukseen osallistuvalla on pätevyys aiemmasta Perhepolku-ohjaajakoulutuksesta, hän voi lisätä osaamistaan osallistumalla myös toiseen Perhepolku-ohjaajakoulutukseen. Täydentävä ohjaajakoulutus on tällöin puolipäiväinen ja sen hinta on 85 €/hlö (+alv). Täydennyskoulutus antaa pätevyyden toimia kyseisen Perhepolku-ryhmän ohjaajana.

Peruutusehdot

 • Osallistumisen voi perua maksutta viimeistään viikkoa (7 päivää) ennen koulutuksen alkua.
 • Jos peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 7 päivää ennen koulutusta tai osallistuja jättää siihen tulematta, veloitetaan koko osallistumismaksu. Lääkärintodistuksella todennetuissa sairaustapauksissa maksua ei peritä. Koulutuksesta poissa ollut voi osallistua myöhemmin koulutukseen, jolloin koulutuksen maksu on jo valmiiksi maksettu.
 • Esteen sattuessa toinen henkilö voi myös osallistua koulutukseen pois jääneen puolesta. Koulutuksesta poissa olevan/tilalle tulevan tulee ilmoittaa muutoksesta kouluttajalle.

Kysy lisää koulutuksista

Ennalta ehkäisevän vanhemmuuden ja perheiden tuesta kiinnostunut kunta voi ottaa yhteyttä ja tilata koulutuksen omaan kuntaansa. Koulutuksiin voi osallistua myös yksityishenkilönä. Kysy lisää Perhepolusta ja ohjaajakoulutuksista!

Lämpimin yhteistyöterveisin,

Tellervo Uljas

tellervo.uljas (at) perhepolku.fi

Kehittäjä ja kouluttaja, Perhepolku

Väitöskirjatutkija, Jyväskylän yliopisto