Myötätuntoinen parisuhde

Myötätunnolla itseämme kohtaan on iso merkitys parisuhteemme kannalta. Kun hyväksymme omat virheemme, ymmärrämme usein myös kumppanimme puutteita. Itsekriittisinä olemme herkästi tyytymättömiä sekä itseemme että puolisoomme. Voimme vahvistaa parisuhteemme myötätuntoa harjoittelemalla.

Sanotaan, että hyväksymme itsellemme sellaisen rakkauden ja parisuhteen, jonka uskomme ansaitsevamme. Tämä syvällä sisimmässämme vallitseva ajatusmalli vaikuttaa usein vahvasti käyttäytymisemme ja valintojemme taustalla. 

Jos koemme itsemme arvokkaiksi ja hyväksytyiksi, se vahvistaa ohjautumistamme rakastaviin ja terveisiin ihmissuhteisiin. Vastaavasti sisäinen arvottomuuden tunteemme johtaa meidät herkästi suhteisiin, joissa vallitsee tyytymättömyys ja epäluottamus ja joissa olemme kyvyttömiä läheisyyteen. Myötätunnolla tai sen puutteella on rakentamissamme ihmissuhteissa iso merkitys. 

Myötätuntoinen parisuhde tukee jaksamista

Itsemyötätunto heijastuu parisuhteeseemme välittämisenä, positiviisena vuorovaikutuksena, hyväksyntä ja läheisyyden sekä itsenäisyyden arvostamisena. Myötätuntoisessa parisuhteessa voimme kokea tyytyväisyyttä ja levollisuutta, olla aidosti läsnä ja ottaa huomioon molempien tunteet ja tarpeet sekä ratkaista ongelmia rakentavasti. Osaamme antaa lohdutusta ja kannustusta toisillemme ja pystymme antamaan puolisollemme myös vapautta olla oma itsensä ja toteuttaa omia toiveitaan ja unelmiaan. 

Myötätuntoisessa parisuhteessa suhtaudumme kumppanin puutteisiin ymmärtäväisesti, sillä tiedostamme, ettemme itsekään ole täydellisiä.

Näemme erehtyväisyyden ja epäonnistumiset osana ihmisyyttä ja ihmiset toisiinsa yhteydessä olevana kokonaisuutena, jossa kaikki asiat, tilanteet ja olosuhteet vaikuttavat toisiinsa. Meidän ei tarvitse pelätä virheitä parisuhteessamme ja osaamme pyytää ja antaa anteeksi. Suhteessamme meillä on tunne, että voimme levätä yhdessä kumppanimme kanssa.

Kriittinen parisuhde kuormittaa

Heikko itsemyötätunto heijastuu parisuhteeseemme usein etäisyytenä, kriittisyytenä ja tyytymättömyytenä. Kun olemme pettyneitä itseemme ja kritisoimme mielessämme omia puutteitamme ja virheitämme, kielteisyytemme heijastuu herkästi ympärillemme. Alamme nähdä kumppanissa enemmän virheitä ja tarkastella koko ympäröivää todellisuutta negatiivisessa valossa. Saatamme huomautella ikävään sävyyn kumppaniamme hänen ärsyttävistä puolistaan tai loukkaantua herkästi puolisomme kommenteista ja mielipiteistä tulkitsemalla ne mahdollisimman kielteisesti.

Olemme saattaneet valita myös rinnallemme kriittisen kumppanin, koska siihen saatu malli on meille lapsuudesta tuttu ja siten turvallisen tuntuinen.

Kriittisyys itsellemme ja kumppanillemme lisää herkästi parisuhteemme konfliktitilanteita. Kriittisinä takerrumme helpommin negatiivisiin tunteisiimme, eristäydymme ja suljemme muun maailman ulkopuolellemme. Riitatilanteessa saatamme yrittää suojautua purkamalla aggressiotamme sanallisesti. Elämme usein kriittisessä parisuhteessa varpaillamme virheitä vältellen, ettei toinen pääsisi sanomaan mitään tai osoittamaan syyllisyyttämme. 

Jos olemme tyytymättömiä itseemme ja etäällä kumppanistamme, saatamme yrittää pitää toista lähellä myös jatkuvalla kontrolloinnilla. Emme anna toiselle vapautta ja mahdollisuutta olla oma itsensä ja elää omaa elämäänsä. Parisuhteesta tulee tällöin helposti valtataistelun tanner, jolla on lopulta vain häviäjiä. Kriittisinä itsellemme luomme parisuhteeseemme ja elämäämme helposti vain entisestään voimistuvaa kielteisen ilmapiirin kehää. Osoittelemme epäonnistumisen hetkissä toista herkästi sormella ja vaadimme puolisoltamme täydellistä käyttäytymistä sekä tunteiden hallintaa. Korostamme epäonnistumisen hetkissä erillisyyttämme. Koemme, että jokaisen on pärjättävä tässä maailmassa yksin emmekä ansaitse selkään taputtelua tai lohdustusta. Koemme yksinäisyyttä ja etäisyyttä läheisiimme, sillä kyvyttömyys hyväksyä ja kohdata omia ja toistemme puutteita tekee meille anteeksiantamisen sekä loukkaantumisista irti päästämisen haastavaksi.

Kriittisyytemme, epävarmuutemme ja pelkomme takana koemme kuitenkin usein kaipaavamme rakkautta ja huolenpitoa.

Yritämme pärjätä ja mennä eteenpäin tavoittamatta hyväksyntää ja välittämistä, jota niin kovasti sisimmässämme kaipaamme. Epäonnistumisen hetket ovat meille kuitenkin mahdollisuuksia yhteyden rakentamiseen. Näyttämällä oman haavoittuvaisuutemme, voimme rakentaa myötätuntoista ja syvempää yhteyttä parisuhteessamme.

Myötätuntoinen parisuhde

 • Läsnäoloa ja välittämistä
 • Oman sekä puolison puutteiden ja virheiden ymmärtämistä
 • Läheisyyden ja yhteyden kokemista sekä toisen itsenäisyyden arvostamista
 • Myötätuntoa, lohdutusta ja kannustusta
 • Rakentavaa, molempien tunteet ja tarpeet huomioivaa ongelmanratkaisua 
 • Tyytyväisyyttä ja levollisuutta

Kriittinen parisuhde

 • Sulkeutuneisuutta ja kriittisyyttä
 • Itsen ja puolison syyllistämistä virheistä ja puutteista
 • Etäisyyttä ja ulkopuolisuuden tunnetta
 • Negatiivisiin tunteisiin ja ajatuksiin tarkertumista
 • Toisen kontrolloimista sekä dominointia
 • Sanallista aggressiota ja ongelmiin takertumista –> konfliktien lisäämistä
 • Tyytymättömyyttä ja varuillaan oloa

Lue lisää aiheesta ja testaa parisuhteesi myötätuntoisuus: Myötätuntoinen parisuhde -testi