Tietosuojaseloste

Tässä osiossa kuvataan henkilötietojesi käsittelyä sekä kerrotaan perusteet, joiden mukaan kerättyjä tai antamiasi tietoja käsitellään.

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Perhepolku Oy
Tellervo Uljas

Toimitusjohtaja, Perhepolku Oy
Väitöskirjatutkija, Jyväskylän yliopisto, Psykologian laitos

Perhepolku® on rekisteröity tavaramerkki. Tavaramerkin haltija on menetelmän kehittäjä Tellervo Uljas.

 © Tellervo Uljas. Verkkokurssin materiaalin kopioiminen ja levittäminen ilman tekijän lupaa on kielletty.

Yhteystiedot
Sähköposti: tellervo.uljas@perhepolku.fi, tellervo.m.uljas@student.jyu.fi
Puhelin: 045 201 5595

2. Mitä tietoja kerätään?

Perhepolku-verkkokurssilla kerätään tietoja, jotka ovat edellytyksenä verkkokurssin tekniselle suorittamiselle sekä tietoja verkkokurssin sisällön kehittämisen tueksi. Lisäksi kerätään tietoa verkkokurssin paikkakuntakohtaisista käyttäjämääristä.

Kerättyjä tietoja käytetään arvioitaessa verkkokurssin käyttöä ja hyötyä Perhepolku-verkkokurssin kehitystyötä ajatellen sekä Perhepolku Oy:n tiedotuksessa ja markkinoinnissa. Lisäksi kerättyjä tilastotietoja voidaan hyödyntää Perhepolku-verkkokurssin markkinoinnin ja esittelyn yhteydessä.

Perhepolku-verkkokurssia tarjoavat kunnat saavat halutessaan raportin alueeltaan kurssille osallistuneiden kävijöiden määrästä. Kerätyt tilastot raportoidaan eteenpäin anonyymisti.

Perhepolku-verkkokurssilla kerätään seuraavia henkilötietoja tai asioita:

  • Sähköpostiosoite
  • Paikkakunta
  • Verkkokurssin nimi (Pikkulapsiperhe 0-6v, Koululaisen perhe 7-11v tai Teini-ikäisen perhe 12-16v)
  • Vapaaehtoiset vastaukset kolmeen testiin
  • Vapaaehtoinen palaute kurssin osioista ja tehtävistä

3. Mistä lähteistä henkilötietoja hankitaan?

Käsiteltävissä henkilötiedoissa on tietoja, jotka kävijä on antanut verkkokurssille kirjautumisen yhteydessä. Käyttäjän verkkokäyttäytymistä seurataan ja analysoidaan lisäksi Google Analytics -palvelun avulla, jolla saadaan tietoa mm. verkkokurssin kävijämääristä ja sivujen katselumääristä.

4. Mitä varten kerättyjä tietoja käsitellään?

Henkilötietoja käsittellään seuraaviin tarkoituksiin:

  • Palvelun tarjoaminen ja ylläpito, verkkokurssin tilauksen hallinnointi ja toimittaminen
  • Asiakkaan informointi ja muistuttaminen Perhepolku-verkkokurssin keskeneräisten osuuksien saattamisesta loppuun
  • Perhepolku-verkkokurssin sisällön kehittämistä ja kävijämäärien tilastointia varten
  • Palautteen keräämiseksi verkkokurssista
  • Asiakasrekisterin keräämiseksi

5. Mikä on henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta?

Verkkokurssilla kerättyjä tietoja käsitellään luottamuksellisesti EU-tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla. Tietojen kerääminen perustuu käyttäjän antamaan suostumukseen. Annetun suostumuksen voi perua koska tahansa.

6. Kuka käsittelee henkilötietoja ja minne niitä luovutetaan?

Verkkokursilla henkilötietoja käsitellään edellä mainittuja tarkoituksia varten. Perhepolku-verkkokurssin hallinnoija voi ulkoistaa henkilötietojen käsittelyä ulkopuolisille palveluntarjoajille, joka käsittelee henkilötietoja ylläpitäjän esittämin oikeusperustein.

Asiakastietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Mitkä ovat käyttäjän oikeudet?

Käyttäjällä on oikeus omien tietojensa poistamiseen. Itse ilmoitetut tiedot voidaan poistaa pyynnön perusteella.

Käyttäjä voi perua oman suostumuksensa milloin tahansa, kun sen käsittelyperusteena on annettu suostumus. Suostumuksen voi peruuttaa ottamalla yhteyttä rekisterin ylläpitäjään (kts. 1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot).

Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu tietosuoja-asetusta.

9. Miten henkilötietoja suojataan?

Tietosuoja ja -turvallisuus on Perhepolku-verkkokurssin ylläpidolle ensisijaisen tärkeää. Kaikki tietojen käsittely tehdään parhaiden käytäntöjen mukaisesti.

Verkkokurssin palvelin ja sen ylläpito hankitaan kotimaiselta kumppanilta, joka vastaa niiden jatkuvasta ylläpidosta ja korkeasta tietoturvasta. Palvelimet sijaitsevat Suomessa Helsingissä ja Espoossa. Palvelinkeskusten ja palvelimien tilaa valvotaan ympäri vuorokauden ja kumppanimme tietoturvatiimi suojaa palvelimia erilaisilta uhilta mukaan lukien hakkerit, bottiverkot ja tiedonkalasteluyritykset.

Vastuut ja ehdot

Perhepolku-verkkokurssin tavoitteena on vahvistaa myötätuntoa itseä kohtaan sekä tukea parisuhteen ja perheen myötätuntoista vuorovaikutusta. Kurssin tarjoaja ei voi luvata näiden muutosten tapahtumista kurssin kävijöille. Kurssin suorittajissa heräävät tuntemukset, ajatukset ja kokemukset voivat olla hyvinkin erilaisia ja toisistaan täysin poikkeaviakin riippuen käyttäjän henkilöhistoriasta ja elämäntilanteesta.

Hyväksymällä nämä ehdot käyttäjä ymmärtää yllä mainitut seikat ja tiedostaa kantavansa vastuun hyvinvoinnistaan sekä kurssilla heräävistä reaktioistaan ja kokemistaan seurauksista.