Perhepolku 7-9lk -ohjaajakoulutuksen esite

Oletko kiinnostunut vahvistamaan oppilaiden itsemyötätuntoa ja jaksamista osana koulun arkea sekä rakentamaan avoimempaa ja myötätuntoisempaa koulun ja kodin välistä yhteistyötä? Lähde mukaan Perhepolku 7-9lk -ohjaajakoulutukseen!

Perhepolun tavoitteena on tukea lapsia, nuoria ja heidän perheitään ennaltaehkäisevästi tiedon sekä vertaistuen kautta osana ryhmäneuvoloita sekä varhaiskasvatuksen ja koulun vanhempainiltoja ja arkea. Perhepolku pyrkii vahvistamaan perheiden hyvinvointia tukemalla lasten, nuorten ja vanhempien voimavaraisuutta ja itsemyötätuntoa sekä myötätuntoista vuorovaikutusta päiväkodissa, koulussa ja kotona. Perhepolku perustuu dialogiselle ohjaukselle eli tasavertaiselle keskustelulle. 

Perhepolku on väitöskirjatutkija Tellervo Uljaan kehittämä ja LAPE-hankkeessa (Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma 2016-2018) 6kk- ja 2v-ryhmäneuvoloissa pilotoima vanhemmuuden ja perheen tuen menetelmä. Pilotoinneista saadun myönteisen palautteen johdosta mallista on kehitetty edelleen varhaiskasvatuksen sekä koulun puolelle Perhepolku-vanhempainillat sekä lapsille ja nuorille omat osuutensa.

Perhepolku 7-9lk -mallin tavoitteena on tukea 7-9-luokkalaisia ja heidän vanhempiaan sekä vahvistaa kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Perhepolku-vanhempainillat ja -teemapäivät voidaan toteuttaa kouluissa monialaisena yhteistyönä.

Perhepolku-vanhempainiltojen ja teemapäivien teemat:

1) Nuoren haastavat tunteet & itsemyötätunto

2) Nuoren elämänhallinta & arvot

3) Nuoren jaksaminen & myötätunto

Perhepolku 7-9lk -ohjaajakoulutus

Perhepolku 7-9lk -ohjaajakoulutus kestää yhden päivän (klo 9-16) ja koulutuksen hinta on 150 €/hlö (+alv). Koulutuksia järjestetään etä- ja lähikoulutuksina. Koulutukseen voivat osallistua kaikki 7.-9.  luokan luokanvalvojat, oppilashuoltoryhmän työntekijät, järjestöjen ja seurakuntien nuorisotyöntekijät sekä kaikki muut nuorten parissa työskentelevät. Koulutus antaa pätevyyden ohjata Perhepolku-vanhempainiltoja ja -teemapäiviä monialaisena yhteistyönä osana koulun arkea.

Tervetuloa mukaan ohjaajakoulutukseen!

Lämpimin yhteistyöterveisin,

Tellervo Uljas

Kehittäjä ja kouluttaja, Perhepolku

Väitöskirjatutkija, Jyväskylän yliopisto

tellervo.uljas@perhepolku.fi

puh. 045 201 5595